Anti-pestprotocol & Vertrouwenspersoon

 

Anti-pestprotocol

We vinden het belangrijk dat onze school een veilige ontmoetingsplaats is waar iedereen zichzelf mag zijn en kan ontwikkelen. Met grensoverschrijdend gedrag als intimidatie, pesten en agressie gaan we consequent, duidelijk en planmatig om. Ons handelingsprotocol is daarbij onze leidraad. U leest ons beleid in ons anti-pestprotocol.

 

Vertrouwenspersoon

Onze interne vertrouwenspersoon voor de leerlingen is Terence Vroomen. Voor de behandeling van klachten inzake ongewenste omgangsvormen kunt u bij hem terecht via t.vroomen@grescollege.nl

 

 

Scroll to top