Aanmelden

Bij de aanmelding op het Grescollege worden de volgende stappen doorlopen:

1. Oriënterend gesprek met de teamleider met ouders/verzorgers en leerling
2. Contact met de school van herkomst
3. Eventueel een dag meelopen op het Grescollege
4. Bespreken in de toelatingscommissie
5. Overgaan tot inschrijving/ plaatsing op de wachtlijst of geweigerd

 

Wanneer wordt een leerling geweigerd op het Grescollege:

1. We kunnen niet het juiste niveau of ondersteuning aanbieden
2. De klassen zitten vol (het MT bepaalt wanneer de klas vol is), de leerling wordt dan geplaatst op een wachtlijst
3. We kunnen uitleggen waarom wij niet de passende school zijn

 

Scroll to top