Kwaliteitszorg

Kwaliteitskaart

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de scholen op hun prestaties en geeft de resultaten online weer op de zogenoemde kwaliteitskaart. Deze geeft cijfers voor aspecten van onze school en maakt een vergelijking met de gemiddelde landelijke situatie. Kijk maar op scholenopdekaart.nl

De Inspectie bezoekt regelmatig de scholen in Nederland voor een kwaliteitsonderzoek. De verslagen daarvan leest u hier

Ondersteuningsprofiel Grescollege

In het ondersteuningsprofiel geven wij weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze school is georganiseerd.
Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen. Download het ondersteuningsprofiel hier

Dyscalculiebeleid Grescollege

Onze school vindt een goede begeleiding van leerlingen met dyscalculie belangrijk. Leerlingen moeten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Er wordt uitgegaan van wat een leerling kan en vanuit daar kan de leerling zich verder ontwikkelen. Persoonlijk leren staat centraal, we leveren maatwerk.
Download het dyscalculiebeleid hier

Dyslexiebeleid Grescollege

Onze school vindt een goede begeleiding van dyslectische leerlingen belangrijk. Leerlingen moeten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Er wordt uitgegaan van wat een leerling kan en vanuit daar kan de leerling zich verder ontwikkelen. Persoonlijk leren staat centraal, we leveren maatwerk.
Download het dyslexiebeleid hier

Scroll to top