Leerlingenstatuut

 

Rechten en plichten van leerlingen

Na overleg met de MR heeft ons bestuur een leerlingenstatuut vastgesteld. In dit statuut is vastgelegd wat de rechten en plichten van de leerlingen zijn. Je leest het hier

 

Scroll to top