Zorgteam

We investeren daarom ook veel in de relatie met onze leerlingen. We kennen ze bij naam en zijn alert op hoe ze zich voelen en functioneren. Komt iemand graag naar school, voelt hij zich thuis? Door de band die onze coaches met hen opbouwen, voelen jongeren zich gezien en weten ze: ik mag er zijn, ook als ik zorgen of problemen heb. We hebben een duidelijke zorgstructuur om hen te ondersteunen als ze iets nodig hebben op sociaal-emotioneel of didactisch vlak of als er iets speelt in de thuissituatie.

Zorgcoördinator

In het interne zorg- en adviesteam werkt onze zorgcoördinator nauw samen met onze ambulant begeleiders, orthopedagogisch en pedagogisch medewerkers. Natuurlijk schakelen we snel om samen te werken met ouders en daarnaast met de gemeente en ons netwerk in de jeugdzorg. Waar wij voor staan, is dat elk kind zich kan ontwikkelen zoals hij/zij is. Lees voor meer informatie. ons ondersteuningsplan

Scroll to top