Schoolbijdrage

 

Vrijwillige schoolbijdrage

De schoolbijdrage is vastgesteld op 80 euro (leerjaar 1 t/m 3) en 56 euro voor leerjaar 4.

Waar we dit bedrag aan besteden, leest u in de schoolgids.

 

 

Scroll to top