Decanaat

Met de online LOB-methode leren leerlingen meer over zichzelf en waar ze goed en minder goed in zijn. Ook gesprekken met de coach en de vakdocent helpen.

In de onderbouw proeven de leerlingen elke vijf weken aan een ander profiel zodat ze uiteindelijk een weloverwogen keuze kunnen maken voor klas 3. In de bovenbouw is het vinden van een vervolgopleiding van belang. Hierin verwachten we van leerlingen (en ouders) dat ze naar de verschillende MBO’s gaan zodat kinderen daar kunnen proeven en ervaren of het iets voor ze is. Mocht de leerling er met de coach, vakdocent en/of de ouders niet uitkomen, dan kan loopbaancoach Paul Lucas helpen.

Scroll to top