Leerlingenraad

De doelstelling van de raad is een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer op school. Dit is belangrijk omdat een goede en prettige sfeer ook van invloed is op de prestaties van de leerling. Als lid van de leerlingenraad moet je je bewust zijn van het feit dat je het algemeen belang dient. Wil je iets veranderen op school, meld dat dan bij een lid van de raad. Bij de eerstvolgende bijeenkomst wordt dit besproken.

De leerlingenraad heeft een begeleider vanuit de docenten. Dit is Terence Vroomen, bereikbaar via t.vroomen@grescollege.nl . Nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom!

Scroll to top