Begeleiding

We investeren daarom ook veel in de relatie met al onze leerlingen. We kennen iedereen bij naam en zijn alert op hoe men zich voelt en functioneert. Kom je graag naar school, voel je je thuis? Door de band die onze coaches met jou opbouwen, voel jij je gezien en weet je: ik mag er zijn, ook als ik zorgen of problemen heb.

We hebben een duidelijke structuur om iedereen te ondersteunen als je iets nodig hebt. Dat kan op sociaal-emotioneel vlak zijn, op didactisch vlak of als er iets speelt in de thuissituatie. Lees meer over onze begeleiding onder het kopje “ouders”.

Scroll to top